Bericht openen

Een na- en voordeel van…

Een na- en voordeel dat ik naast mijn bedrijf in interieurontwerp, ook werk ik bij Aeres Hogeschool Almere als marketingcommunicatie adviseur. De laatste maanden was ik druk met het interieur van de school, om alles wat we bedacht hadden samen te laten komen. Wat ik me van te voren niet realiseerde is dat je normaal gesproken als interieurontwerper na de oplevering je opdracht afsluit. Maar in mijn geval is dat niet zo, omdat ik nog een parttime werk op school.

Hoe een nadeel een voordeel werd

Eerst ervoer ik dit als een nadeel, maar van de week kwam ik er achter dat het ook een voordeel is. Ik schets de situatie even: Het is eind augustus. Volgende week is de eerste lesweek en op wat naleveringen na, staat alles op zijn plek. De lokalen zijn mooi en in de openbare ruimtes zijn fijne plekken gecreëerd. Wat een plek voor docenten en studenten om te mogen zijn! Maar als ik de eerste week in september op school ben, zie ik in mijn ogen, een chaos ontstaan. Tafels worden versleept, krukjes van openbare ruimtes naar lokalen. En na de les blijft alles gewoon staan. Om bij een volgende les iedereen weer te zien slepen. Huh, eh, wacht even, zo is het niet bedoeld. Toch?! We hadden toch een mooie indeling? Flexibel, voor lesgeven, maar ook samenwerken, discussiëren en reflecteren? Ik was wat van de leg, want wat moest ik er mee? Moest ik er überhaupt wat mee, want als interieurontwerper zat mijn taak er op.

Twee opstellingen van hetzelfde lokaal

De praktijk ervaren

Maar ik heb het even aan zitten kijken en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk wel heel waardevol is wat er gebeurde: Ik maak als interieurontwerper de dagelijkse gang van zaken mee van een opdracht die gedaan is. Ik zie wat er gebeurt en ik kan er wat mee! Natuurlijk is het belangrijk om docenten, maar ook studenten mee te nemen in het nieuwe concept van onderwijs, want daarom staat de inrichting zoals het er staat. Natuurlijk ga je in het begin van het jaar nog veel uitleg geven en is het belangrijk dat de koppies letterlijk dezelfde kant op kunnen staan. En willen studenten wel een hele les staan achter een statafel? Of pakken ze daarom krukjes uit de openbare ruimtes?

Flexibiliteit

Je ziet de lokalen leven, ze bewegen mee met wat nodig is. Afgelopen vrijdag mocht ik voor het CvB van de Aeres Groep een rondleiding geven. Voorafgaand heb ik een aantal lokalen nog opnieuw ingedeeld. Maar nu meer op hoe het gebruikt wil worden. Een lokaal zoals het vooraf bedacht is, maar meer gericht op dat de docent van alle hoeken te zien is. En een lokaal waar meer een busopstelling was neergezet heb ik laten staan. Dat is de flexibiliteit dat we hebben gegeven aan het lokaal en de vrijheid die docenten en studenten nemen om het zo te gebruiken.

Meerwaarde voor nieuwe opdrachtgevers

In plaats van ergernis en een nadeel, dat je merkt dat iets anders gaat zoals je dacht dat het zou gaan, zie ik het dus nu als een grote plus dat ik letterlijk kan ervaren hoe het in de praktijk gaat en hoe groot die meerwaarde is voor nieuwe opdrachtgevers!

Bericht openen

Hoe ik de opdracht aanpakte

Alles begint met het concept. Het is dan belangrijk dat je weet wat de identiteit van de opdrachtgever is. Waar staat hij voor, wat is zijn missie, visie, zijn speerpunten. Maar de medewerkers en in het geval van Aeres, de studenten zijn ook opdrachtgever. Zij moeten er tenslotte ook in werken of leren. Door een projectgroep samen te stellen en daarmee in gesprek te gaan, krijg je nog meer informatie. Deze informatie is mijn basis geweest voor het concept.

🌱 Even concreet

 Laat De Stad Leven. Dat doen zij door professionals op te leiden op het gebied van food, nature & urban green. Mijn concept ‘Leven in de stad’ vertaalt de verschillende groene elementen van de stad. Van bodem, naar water, mens & leefomgeving, voeding en lucht. Het concept maakt een omgeving dat rekening houdt met de duurzame inzetbaarheid van de student en docent, dat tegelijkertijd uitdaagt, creatief maakt, maar ook rustgevend, veilig en betrokken voelt.

Juist!

Als natuur, gezondheid en duurzaamheid heel duidelijk kernwaarden zijn binnen de opleidingen, dan past daar ook alleen maar een duurzaam interieur bij. Als de architect dan een prachtig duurzaam gebouw ontwerpt, met het gebruik van circulair beton, circulaire gevelbeplating, zonnepanelen, maar ook in het pand de vloeren van Forbo, Herso (gebruikt en resthout), Ecotex wandbekleding en Graphenstone verf, en natuurlijk zoveel groen, dan kun je alleen maar heel blij zijn om hier verder invulling aan te mogen geven.

🌱 Kleurplan en materialenplan

Vanuit mijn concept volgt een kleurplan. Voor het kleurplan is het basispalet van de architect mijn uitgangspunt geweest. Ik heb per etage kleuraccenten toegevoegd die passen bij de verschillende thema’s, bij voedsel was bijvoorbeeld een basiskleur groen. In mijn moodboard had ik een vijg opgenomen, deze kleur is ook terug gekomen als accentkleur en het beeld zelf is terug gekomen als fotowand.

Bericht openen

Hoe vind jij het werken op kantoor nu?

Wat nu leuk is: ik ben natuurlijk heel erg bezig geweest met Aeres Hogeschool Almere. Ik schreef een visiedocument over het veranderende onderwijs in relatie tot het interieurontwerp. Die visie is gebaseerd op dat ‘het zenden’ in het onderwijs langzaam voorbij gaat. Studenten en leerlingen leren meer door reflectie, te doen, te communiceren, samen te werken en te discussiëren. Daar past natuurlijk ook een inrichting bij waar de student of leerling zich actief, uitgedaagd en betrokken voelt.

Maar is dat niet hetzelfde als hoe je op kantoor wilt werken?

Je collega’s, medewerkers actief houden, uitgedaagd en betrokken laten voelen. We zijn lang thuis geweest, een huiselijke sfeer, je voelt je er fijn. En dat werken ging dan ook prima.

Dus waarom zouden we weer naar kantoor gaan?

Juist!

Voor de interactie, het discussiëren, het reflecteren, het samenwerken aan projecten. Daar hoort ook een andere omgeving dan het standaard kantoor. Daar horen ruimtes bij waar je je creatief en actief uitgedaagd voelt. Maar ook dan moet deze veilig en betrokken voelen, zodat je je vrij voelt om je te laten uitdagen.

Vertrouwen

Dus laten we thuis werken en elkaar ontmoeten voor de sociale interactie, reflectie en projectmatig werk. Ik help je graag je kantoor aan te passen aan deze nieuwe behoefte!

Hoe?

Uiteraard duurzaam voor mens en leefomgeving. Dus we kijken naar het bestaande meubilair. Wat kunnen we hergebruiken of refurbishen? Voor wat betreft nieuw meubilair kijken we natuurlijk naar duurzame materialen. En voor het welzijn van de mens kijken we hoe we buiten naar binnen kunnen halen in beeld en texturen. Maar natuurlijk ook beplanting. Planten zijn goed voor de luchtvochtigheid en -kwaliteit, maar ook goed voor de akoestiek. En hebben een grote impact op het ziekteverzuim.

Met als resultaat

Een mooi bedrijf, van binnen en buiten, goed voor de wereld, betere welzijn voor je werknemers en een goed gevoel voor jou! 🌱

Bericht openen

En dan ineens komt het besef!

En dan ineens komt het besef, dat Aeres Hogeschool Almere er heel anders had uitgezien zonder mijn visie, mijn concept, mijn kleur- en meubelplannen. Zonder projectgroep met een afvaardiging van docenten en studenten had het nooit hetzelfde gevoel gegeven. Zonder de combinatie van bestaand, gerefurbishte en nieuw meubilair had het niet dezelfde warme sfeer gehad.

Mooi resultaat

De visie die ik uitwerkte is het uitgangspunt geweest voor zoveel dingen. De sfeer, de stijl, de vorm, maar ook de keuze van de best passende leveranciers. Eromesmarko heeft heel goed meegedacht. Niet alleen met de keuze van het nieuwe meubilair (van duurzame materialen).

Vertrouwen

Maar ook in samenwerking met TheCrazySmile en Ruig & Geroest die de uitdaging aangingen om bestaande meubels prachtig te refurbishen. Samen kwamen we tot het meest optimale resultaat.

Vertrouwen

Dit megaproject mogen doen was fantastisch, leerzaam. Ik ben dan ook enorm dankbaar naar Wil Bekkering en Bjorn Brink voor de kans die ik kreeg, het vertrouwen en de ruimte om te leren en te ontwikkelen op het gebied van interieurontwerp en projectbegeleiding. Weinigen krijgen in het begin van hun carrière zo’n opdracht! De complimenten die we krijgen. Geweldig! Daar doe je het voor!

Nieuw project

Mijn project bij Aeres is bijna afgerond. Heb jij nou ook zo’n project waar de eindgebruiker inbreng mag hebben, jouw verhaal niet vergeten mag worden, duurzaam ook als jouw uitgangspunt wilt, laten we dan eens kennismaken

Bericht openen

Wat ik deed voor Aeres Hogeschool Almere

Wat als je net je diploma binnenhuisarchitectuur hebt gehaald en de school waar je als marketingadviseur werkt, nieuw gaat bouwen? Dan hoop je dat je iets mag betekenen bij het proces. En als de vraag dan komt, wat zeg je dan? Ja natuurlijk!

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Leuk om even terug te kijken. Mijn uitgangspunt was het bij elkaar brengen van de visie van Aeres Hogeschool Almere en de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Maar uiteindelijk deed ik veel meer 😉

Met een projectgroep inventariseerde ik de wensen en de behoeften voor de verschillende ruimtes, zoals lokalen, vergaderruimtes, kantoren, etc. Ik bedacht een concept passend bij de thema’s van de etages: bodem, water, mens & leefomgeving, food en lucht. Het kleur- en materialenplan, lichtplan, beplantingsplan en een meubelplan vertaalde ik in een Programma van Ambitie voor de leveranciers.

Duurzaam interieur

Een deel van het meubilair uit de lokalen verhuist mee. Daarnaast wordt er meubilair gerefurbisht en is er nieuw meubilair met hergebruikte en/of natuurlijke materialen. Op de trappen en de collegezaal bijvoorbeeld komen kussens van tentdoek. In verschillende ruimtes zien we gerefurbishte tafels, gemaakt van trapleuningen met nieuwe stoelen met een basis van vilt en hennep. Er komen greendividers gemaakt items uit het oude opslagpand van Rijksmuseum. Om zo maar even wat te noemen!

Ik ben erg trots en dankbaar dat ik zo’n belangrijke rol heb mogen hebben in hoe het interieur van het gebouw er uit komt te zien.

Nu wil jij natuurlijk ook gezondere werkomgeving! Want wat voor een schoolgebouw geldt, werkt natuurlijk ook voor een kantoor. Laat mij weten wat ik voor jou kan doen.

 

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5 6 7 8
Scroll naar boven