Bericht openen

Hoe samenwerkingen ontstaan

ūüĆĪ Dankbaar ben ik voor de waardevolle samenwerkingen die ontstaan zijn uit de opdracht bij¬†Aeres Hogeschool Almere. Als interieurontwerper ben je een soort van spin in het web om alle wensen en behoeften samen te brengen in een concept en vandaar uit vertaal je alle wensen en behoeften naar een programma van ambitie onder bij leveranciers. Programma van ambitie, omdat ik vind dat wanneer je streeft naar een duurzaam interieur, en je wilt ook gebruik maken van hergebruik, dan heb je niet altijd in de hand wat je tegen komt. Een goede klik met je leveranciers is belangrijk om elkaar goed te begrijpen. Het ontwerp, de materialen zijn niet heilig, het gaat om het concept, de sfeer, die je wilt overbrengen.

Lokale ondernemers

Ik ben heel blij dat ik in contact ben gekomen met een aantal makers (Sebastiaan van Dulken en Jim van der Wardt), waarvan ik het idee heb, dat we elkaar goed aanvoelen. En die vrije hand van een programma van ambitie is voor een maker/ontwerper natuurlijk ook fijn.

 

Een van de vele voorbeelden: Voor een plantenbak had ik een idee uitgewerkt in een ontwerp. Toen belde Sebastiaan dat hij net een aantal prachtige rekken in dezelfde sfeer had binnen gekregen, maar daardoor werd het ontwerp iets anders. Als je dan iets kunt gebruiken wat uit het Rijksmuseum komt, is dat natuurlijk wel echt supergaaf! Ja, natuurlijk passen we het ontwerp dan aan.

Vertaling van mijn concept

Ook met leveranciers, met een ‘standaard’ assortiment, werkt een programma van ambitie prima. De leverancier van onderwijsmeubilair,¬†Eromesmarko, was gekozen met een aanbestedingsopdracht. Maar de keuze voor deze leverancier is gemaakt op basis van hoe zij de visie van de opdrachtgever met mijn concept konden vertalen. Ik maakte hiervoor een concept met moodboarden, meubelvisies en een aantal ontwerpen van bepaalde ruimtes, zodat ik de sfeer die ik wilde, de kleuren, de vormen, de materialen, die ik daarbij graag terug zag, kon visualiseren. Samen hebben we, met hun assortiment, mijn idee√ęn het beste vertaald. En natuurlijk is er dan ruimte voor een nieuw barkruk, gemaakt van hennep en hars.

Samenwerking met de gebruikers

Uiteraard gaat veel samenwerking vooraf aan alles wat hierboven is geschreven. Naast contact met de directeur, de projectleider en de architect, werkte ik ook met een interne projectgroep. Als afvaardiging van de gebruikers hebben zij de wensen en behoeften uitgedacht over hun ideale overlegruimtes, kantoren en lokalen. Ook zochten we samen de bepalende beelden voor de fotowanden uit. Binnen de kaders van oud/gerefurbished/nieuw meubilair, functionaliteit en budget is rekening gehouden met de flexibilteit en de mogelijkheden om naast zitten, ook staand en bewegend te kunnen werken.

Wat een resultaat!

En het resultaat is daar! Een prachtige school, waar het gebouw het verhaal van de school vertelt. In duurzaamheid, in groen, in een gezonde omgeving, waarbij samenwerken en creativiteit het uitgangspunt is geweest.

Bericht openen

Een na- en voordeel van…

Een na- en voordeel dat ik naast mijn bedrijf in interieurontwerp, ook werk ik bij Aeres Hogeschool Almere als marketingcommunicatie adviseur. De laatste maanden was ik druk met het interieur van de school, om alles wat we bedacht hadden samen te laten komen. Wat ik me van te voren niet realiseerde is dat je normaal gesproken als interieurontwerper na de oplevering je opdracht afsluit. Maar in mijn geval is dat niet zo, omdat ik nog een parttime werk op school.

Hoe een nadeel een voordeel werd

Eerst ervoer ik dit als een nadeel, maar van de week kwam ik er achter dat het ook een voordeel is. Ik schets de situatie even: Het is eind augustus. Volgende week is de eerste lesweek en op wat naleveringen na, staat alles op zijn plek. De lokalen zijn mooi en in de openbare ruimtes zijn fijne plekken gecre√ęerd. Wat een plek voor docenten en studenten om te mogen zijn! Maar als ik de eerste week in september op school ben, zie ik in mijn ogen, een chaos ontstaan. Tafels worden versleept, krukjes van openbare ruimtes naar lokalen. En na de les blijft alles gewoon staan. Om bij een volgende les iedereen weer te zien slepen. Huh, eh, wacht even, zo is het niet bedoeld. Toch?! We hadden toch een mooie indeling? Flexibel, voor lesgeven, maar ook samenwerken, discussi√ęren en reflecteren? Ik was wat van de leg, want wat moest ik er mee? Moest ik er √ľberhaupt wat mee, want als interieurontwerper zat mijn taak er op.

Twee opstellingen van hetzelfde lokaal

De praktijk ervaren

Maar ik heb het even aan zitten kijken en kwam tot de conclusie dat het eigenlijk wel heel waardevol is wat er gebeurde: Ik maak als interieurontwerper de dagelijkse gang van zaken mee van een opdracht die gedaan is. Ik zie wat er gebeurt en ik kan er wat mee! Natuurlijk is het belangrijk om docenten, maar ook studenten mee te nemen in het nieuwe concept van onderwijs, want daarom staat de inrichting zoals het er staat. Natuurlijk ga je in het begin van het jaar nog veel uitleg geven en is het belangrijk dat de koppies letterlijk dezelfde kant op kunnen staan. En willen studenten wel een hele les staan achter een statafel? Of pakken ze daarom krukjes uit de openbare ruimtes?

Flexibiliteit

Je ziet de lokalen leven, ze bewegen mee met wat nodig is. Afgelopen vrijdag mocht ik voor het CvB van de Aeres Groep een rondleiding geven. Voorafgaand heb ik een aantal lokalen nog opnieuw ingedeeld. Maar nu meer op hoe het gebruikt wil worden. Een lokaal zoals het vooraf bedacht is, maar meer gericht op dat de docent van alle hoeken te zien is. En een lokaal waar meer een busopstelling was neergezet heb ik laten staan. Dat is de flexibiliteit dat we hebben gegeven aan het lokaal en de vrijheid die docenten en studenten nemen om het zo te gebruiken.

Meerwaarde voor nieuwe opdrachtgevers

In plaats van ergernis en een nadeel, dat je merkt dat iets anders gaat zoals je dacht dat het zou gaan, zie ik het dus nu als een grote plus dat ik letterlijk kan ervaren hoe het in de praktijk gaat en hoe groot die meerwaarde is voor nieuwe opdrachtgevers!

Bericht openen

Hoe ik de opdracht aanpakte

Alles begint met het concept. Het is dan belangrijk dat je weet wat de identiteit van de opdrachtgever is. Waar staat hij voor, wat is zijn missie, visie, zijn speerpunten. Maar de medewerkers en in het geval van Aeres, de studenten zijn ook opdrachtgever. Zij moeten er tenslotte ook in werken of leren. Door een projectgroep samen te stellen en daarmee in gesprek te gaan, krijg je nog meer informatie. Deze informatie is mijn basis geweest voor het concept.

ūüĆĪ Even concreet

¬†Laat De Stad Leven. Dat doen zij door professionals op te leiden op het gebied van food, nature & urban green. Mijn concept ‘Leven in de stad’ vertaalt de verschillende¬†groene elementen van de stad. Van bodem, naar water,¬†mens & leefomgeving, voeding en lucht. Het concept¬†maakt een omgeving dat rekening¬†houdt met de duurzame inzetbaarheid van de¬†student en docent, dat tegelijkertijd uitdaagt,¬†creatief maakt, maar ook rustgevend, veilig en¬†betrokken voelt.

Juist!

Als natuur, gezondheid en duurzaamheid heel duidelijk kernwaarden zijn binnen de opleidingen, dan past daar ook alleen maar een duurzaam interieur bij. Als de architect dan een prachtig duurzaam gebouw ontwerpt, met het gebruik van circulair beton, circulaire gevelbeplating, zonnepanelen, maar ook in het pand de vloeren van Forbo, Herso (gebruikt en resthout), Ecotex wandbekleding en Graphenstone verf, en natuurlijk zoveel groen, dan kun je alleen maar heel blij zijn om hier verder invulling aan te mogen geven.

ūüĆĪ Kleurplan en materialenplan

Vanuit mijn concept volgt een kleurplan. Voor het kleurplan is het basispalet van de architect mijn uitgangspunt geweest. Ik heb per etage kleuraccenten toegevoegd die passen bij de verschillende thema’s, bij voedsel was bijvoorbeeld een basiskleur groen. In mijn moodboard had ik een vijg opgenomen, deze kleur is ook terug gekomen als accentkleur en het beeld zelf is terug gekomen als fotowand.

Bericht openen

Hoe vind jij het werken op kantoor nu?

Wat nu leuk is: ik ben natuurlijk heel erg bezig geweest met¬†Aeres Hogeschool Almere. Ik schreef een visiedocument over het veranderende onderwijs in relatie tot het interieurontwerp. Die visie is gebaseerd op dat ‚Äėhet zenden‚Äô in het onderwijs langzaam voorbij gaat. Studenten en leerlingen leren meer door reflectie, te doen, te communiceren, samen te werken en te discussi√ęren. Daar past natuurlijk ook een inrichting bij waar de student of leerling zich actief, uitgedaagd en betrokken voelt.

Maar is dat niet hetzelfde als hoe je op kantoor wilt werken?

Je collega’s, medewerkers actief houden, uitgedaagd en betrokken laten voelen. We zijn lang thuis geweest, een huiselijke sfeer, je voelt je er fijn. En dat werken ging dan ook prima.

Dus waarom zouden we weer naar kantoor gaan?

Juist!

Voor de interactie, het discussi√ęren, het reflecteren, het samenwerken aan projecten. Daar hoort ook een andere omgeving dan het standaard kantoor. Daar horen ruimtes bij waar je je creatief en actief uitgedaagd voelt. Maar ook dan moet deze veilig en betrokken voelen, zodat je je vrij voelt om je te laten uitdagen.

Vertrouwen

Dus laten we thuis werken en elkaar ontmoeten voor de sociale interactie, reflectie en projectmatig werk. Ik help je graag je kantoor aan te passen aan deze nieuwe behoefte!

Hoe?

Uiteraard duurzaam voor mens en leefomgeving. Dus we kijken naar het bestaande meubilair. Wat kunnen we hergebruiken of refurbishen? Voor wat betreft nieuw meubilair kijken we natuurlijk naar duurzame materialen. En voor het welzijn van de mens kijken we hoe we buiten naar binnen kunnen halen in beeld en texturen. Maar natuurlijk ook beplanting. Planten zijn goed voor de luchtvochtigheid en -kwaliteit, maar ook goed voor de akoestiek. En hebben een grote impact op het ziekteverzuim.

Met als resultaat

Een mooi bedrijf, van binnen en buiten, goed voor de wereld, betere welzijn voor je werknemers en een goed gevoel voor jou! ūüĆĪ

Bericht openen

En dan ineens komt het besef!

En dan ineens komt het besef, dat Aeres Hogeschool Almere er heel anders had uitgezien zonder mijn visie, mijn concept, mijn kleur- en meubelplannen. Zonder projectgroep met een afvaardiging van docenten en studenten had het nooit hetzelfde gevoel gegeven. Zonder de combinatie van bestaand, gerefurbishte en nieuw meubilair had het niet dezelfde warme sfeer gehad.

Mooi resultaat

De visie die ik uitwerkte is het uitgangspunt geweest voor zoveel dingen. De sfeer, de stijl, de vorm, maar ook de keuze van de best passende leveranciers. Eromesmarko heeft heel goed meegedacht. Niet alleen met de keuze van het nieuwe meubilair (van duurzame materialen).

Vertrouwen

Maar ook in samenwerking met TheCrazySmile en Ruig & Geroest die de uitdaging aangingen om bestaande meubels prachtig te refurbishen. Samen kwamen we tot het meest optimale resultaat.

Vertrouwen

Dit megaproject mogen doen was fantastisch, leerzaam. Ik ben dan ook enorm dankbaar naar¬†Wil Bekkering¬†en¬†Bjorn Brink¬†voor de kans die ik kreeg, het vertrouwen en de ruimte om te leren en te ontwikkelen op het gebied van interieurontwerp en projectbegeleiding. Weinigen krijgen in het begin van hun carri√®re zo’n opdracht! De complimenten die we krijgen. Geweldig! Daar doe je het voor!

Nieuw project

Mijn project bij Aeres is bijna afgerond. Heb jij nou ook zo’n project waar de eindgebruiker inbreng mag hebben, jouw verhaal niet vergeten mag worden, duurzaam ook als jouw uitgangspunt wilt, laten we dan eens kennismaken

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5 6
Scroll naar boven